Skip to content

Integritetspolicy

Du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till Björklinge Bildemontering AB. Vi vill med denna
personuppgiftspolicy visa att vi använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
Björklinge Bildemontering AB med organisationsnummer 556132-5019, (Nedan kallad “Björklinge Bildemontering,” “BBBAB” eller “Vi” eller “Oss”)
Vi finns på Närlinge 6, 743 71 Björklinge, Uppsala

Vår policy

 • Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna fullfölja vårt avtal.
 • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.
 • Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in.
 • Vi informerar om vilka uppgifter vi registrerar och när vi samlar in personuppgifter.
 • Vi informerar berörda parter så som registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle
  uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?


De uppgifter vi samlar in från dig som handlar från oss kan vara:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer (vid fakturering)
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Registreringsnummer
 • Kunder som lämnar in sin bil för skrotning:
 • Kopia på körkort
 • Registreringsnummer

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

 • Vi behandlar främst personuppgifter om dig i syfte att:
 • Fullgöra våra förpliktelser mot dig som kund, genomförande av köp, fakturering och leverans av varor.
 • Hantera eventuella garantiåtaganden
 • Förenkla köpprocessen för återkommande kunder
 • Lämna information om våra varor och tjänster.
 • Bedöma vilka betalmetoder vi kan erbjuda dig, exempelvis genom kreditprövning.
 • Följa tillämplig lagstiftning, exempelvis bokföringslagar.
 • Möjliggöra kommunikation med dig som kund rörande din order eller andra frågor som rör

Laglig grund för behandlingen

 • Köpeavtal: För att ta emot din förfrågan, skicka en offert och fullfölja en order måste vi behandla namn, address, personnummer(vid fakturering), telefonnummer, e-post, registreringsnummer. Uppgifterna lagras så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.
 • Rättslig förpliktelse: För att försäkra oss att lag krav efterlevs behandlas uppgifter som namn, address, personnummer(vid fakturering), telefonnummer, e-post så länge vi är skyldiga att spara att spara uppgifterna enligt gällande lagstiftningen.
 • Rättslig förpliktelse: Vi måste behandla uppgifter såsom kopia på ditt körkort, registreringsnummer samt del 2 av registreringsbeviset med syfte att avregistrera din bil. Kopia på körkort och registreringsbevis sparas tills dess att vi avregistrerat bilen hos transportstyrelsen. Därefter förstörs uppgifterna. registreringsnummer sparas i våra system för att fullfölja informationsplikt mot transportstyrelsen om vilka bilar som skrotas så länge som transportstyrelsen kräver. När bilen avregistreras klassar vi inte längre registreringsnumret som en personuppgift.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part såsom andra bildemonteringar inom
Bildelsbasen, logistikföretag, företag som erbjuder betallösningar samt supportpersonal i våra IT-
system.

Bildemonteringar som är medlem i Bildelsbasen, får använda uppgifterna i Bildelsbasens centrala
kundregister för att hantera återkommande köp, leverera varor samt kontakta dig som kund i order
och garantiärenden.

Vid beställning av delar från bildemontering som inte ingår i Märkesdemo lämnas kunduppgifter
endast ut i syfte att leverera de beställda delarna till dig som kund.

Vi kommer inte att dela, sälja eller överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad
som anges i denna integritetspolicy, såvida vi inte är skyldiga att göra detta till följd av rättslig
skyldighet eller ett medgivande från dig.

Dina rättigheter

Begära rättelse av din information

De uppgifter vi behandlar om dig ska vara korrekta. Om du ändå upptäcker någonting som är
felaktigt eller om du exempelvis bytt namn, flyttat eller på annat sätt ändrat din
kontaktinformation har du rätt att begära rättelse av uppgifterna.

Begära att bli raderad från våra system

Du har rätt att begära att bli raderad från våra system. Begäran kommer att tillgodoses om
uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla de syften till vilka de samlades in eller om det
finns andra lagkrav som bokföringslagen, skattelagstiftningen eller andra lagar som kräver att
vi behåller uppgifterna. Endast de uppgifter som krävs för att uppfylla lagkravet kommer då
att bevaras.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina uppgifter från oss i ett maskinläsbart format för att flytta dem till en
annan tjänst.


Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Du har i vissa fall rätt att begära att vi tillfälligt ska begränsa användningen av dina
personuppgifter. Ett sådant fall kan exempelvis vara när du har begärt rättelse av dina
uppgifter och vill begränsa användningen under tiden vi utför rättningen.

Ändring av denna integritetspolicy

Björklinge Bildemontering AB kan komma att ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Den senaste
versionen av integritetspolicy kommer alltid finnas tillgänglig på bbbab.se


Kontakta oss gärna om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter:


Björklinge Bildemontering AB

Närlinge 6, 743 71 Björklinge, Uppsala

Tel: 018-37 50 80