Kvalitet- och miljöpolicy

Björklinge Bildemontering AB arbetar med ständiga förbättringar inom kvalitet och miljö.
Björklinge Bildemontering AB har som mål att arbeta med kvalitet- och miljöaspekterna för att ständigt förbättras och kunna erbjuda hög kvalitet genom effektiv resursanvändning och minimal miljöpåverkan. Vi arbetar enligt följande principer:
 • Vi skall sträva efter att minimera farliga utsläpp som kan skada vatten, mark och luft.
 • Vi skall arbeta för att använda naturresurser, på ett miljömässigt effektivt sätt.
 • Vi skall sträva efter att minimera företagets avfallsproduktion.
 • Vi skall hantera bilar och restprodukter från dessa på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
 • Vi skall minimera miljö, hälso- och säkerhetsrisker för våra medarbetare och den kommun där vi verkar.
 • Vi skall sörja för att ägare och medarbetare löpande utbildas inom miljö och kvalitetsfrågor i nödvändig omfattning.
 • Vi skall säkerställa att leverantörer och underentreprenörer bedriver sin verksamhet på ett miljö- och lag-riktigt sätt.
 • Vi har som målsättning att genom effektiv demontering och försäljning av demonterade delar öka återvinnings/återanvändning-graden av våra demonterade bilar, samt genom noggrann kontroll säkerställa kvaliteten på delarna som säljs.
 • Vi skall ha ordnade förhållanden inför kunder, leverantörer och myndigheter.
 • Vi skall som minst följa miljölagar, förordningar och de krav som föreskrivs för vår verksamhet/bransch.
 • Vi har för avsikt att leva upp till ovanstående principer genom att arbeta aktivt med miljö, kvalitet och säkerhet.
 • Hantering av delar i lager skall ske på ett sådant sätt att kvaliteten förblir bra i vår hantering.
 • Vi skall arbeta med att ständigt förbättras inom kvalitet- och miljöaspekterna.