Skrota din bil hos oss.

För mera information om att skrota din bil eller för att
beställa hämtning ring oss på Tel:018-375080 eller
fyll i dina uppgifter här till höger så hämtar vi din bil.

Har du inte möjlighet att lämna din bil under våra
öppettider så går det bra att lämna bilen utanför
och lägga påskrivet registeringsbevis i våran
låsta postlåda.
Kompletta* bilar som rullar hämtas GRATIS i närområdet runt Uppsala och Björklinge.
*Alla delar skall finnas kvar på bilen men behöver ej vara fungerande för att vara kostnadsfritt.
Varför vänta, ring redan idag på Tel:018-375080 och beställ hämtning av din bill
Alla Bilar med en totalvikt under 3.500 kg, oavsett årsmodell, är gratis att lämna in för skrotning. Även ej kompletta bilar lämnas gratis hos oss.
Avgifter övriga fordon
Husvagn 2950kr
Släpvagn 0kr
MC 0kr
Bilar som ej är registrerad i Sverige
Inom EU 1800kr
Ej inom EU 2700kr
Inga skrotningspremier finns att tillgå.
Fordon över 3500kg tages ej emot.
Vill ni få bilen hämtad uppstår det en kostnad för transporten. Läs mer nedan om beställning samt kostnad för detta.
Hur går jag tillväga?
Mottagningsbevis
När du kommer med bilen skall du ha med dig det senast utfärdade registreringsbeviset del 2 (gula delen) och legitimation. Om du inte står som ägare på bilen måste registreringsbeviset vara undertecknat av ägaren eller så ska du ha med dig en fullmakt från ägaren på att du har tillåtelse att skrota bilen.
När du lämnar bilen får den inte innehålla hushållsavfall och annat skräp som inte tillhör bilen. För sopor debiteras 500 kr. Delar som tillhör bilen får givetvis
lämnas kvar i bilen.
När en bil lämnas in för skrotning övergår äganderätten till mottagaren/auktoriserad bilskrotare (Björklinge Bildemontering AB). Denne utfärdar ett mottagningsbevis, d.v.s. ett bevis på att bilen mottagits för skrotning, som skickas in till Transportstyrelsen, detta gör elektroniskt. När ett mottagningsbevis har registrerats hos Transportstyrelsen, är fordonet "avställt inför skrotning" och kan inte tas i trafik igen. Transportstyrelsen betalar då ut eventuell ersättning samt innestående fordonsskatt till dig.
Frågor beträffande anmälning om avregistrering eller mottagningsbeviset kan ställas till Transportstyrelsen på telefonnumme 0771-14 15 16 eller via Transportstyrelsens hemsida.
Vad händer sedan?

Skrotningsintyg
Vi ser till att bilen tas om hand och återvinns på ett miljömässigt riktigt sätt. När bilen tömts på oljor, drivmedel m.m. utfärdas ett skrotningsintyg som skickas in till Transportstyrelsen, detta görs elektroniskt. Skrotningsintyg får endast utfärdas av en auktoriserad bilskrotare. När ett fullständigt skrotningsintyg inkommer till Transportstyrelsen avregistreras bilen.
Det enda du som bilägare behöver tänka på efter att bilen är lämnad hos oss är att flytta din bilförsäkring om du vill det, annars blir den vilande eller sägs upp.
Kan ni hämta min bil ?

Självfallet kan vi hämta din bil för skrotning. Vi samarbetar med Assistanskåren, ring oss och se vad transportkostnaden skulle bli på ert fordon.
För att beställa hämtning eller fråga om fraktkostnad kan du ringa 018-375080eller maila oss på info@bbbab.se                                .
Kompletta bilar som rullar hämtar vi GRATIS i närområdet och runt Uppsala.

Övriga Ring om pris. Tel 018-37 50 80
Nya regler för skrotning av bilar

Från och med den 1 juni 2007 började nya regler för skrotning av uttjänta bilar att gälla.
Systemet med skrotningsavgifter och -premier togs bort och bilskrotningsfonden avvecklades. Systemet ersattes med ett utökat producentansvar för tillverkare och importörer. Läs mer nedan om producentansvaret.


Producentansvar för tillverkare och importörer
Producentansvaret omfattar fordon med en totalvikt upp till 3 500 kg. Producentansvaret innebär att bilägaren kan lämna en bil kostnadsfritt för skrotning till producentens mottagningsställe. Producenten får dock begära en skälig ersättning om bilen saknar väsentliga delar som till exempel motor, växellåda eller katalysator.
Bilägaren ska få information av producenterna och kommunerna om sin rätt att kostnadsfritt lämna sin bil till ett mottagningsställe, d.v.s. en plats som producenterna utsett för att ta emot skrotbilar. I dagsläget är det enbart bilskrotare som tar emot dessa. Bilägaren ska även informeras om vikten av att en uttjänt bil tas om hand på ett från miljösynpunkt godtagbart sätt. Övergivna bilar och bilar som inte förvaras på rätt sätt kan börja rosta och på sikt läcka miljöfarliga ämnen. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att ämnen släpps ut som medför eller kan medföra förorening i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning.
Producenterna är skyldiga att ordna mottagningsställen med god tillgänglighet och geografisk täckning. Bilägaren ska som huvudregel kunna lämna en skrotbil inom ett avstånd om 50 km eller inom samma kommun.
Välkommen till oss på Björklinge Bildemontering AB
www.skrotadinbil.nu
Vi är Auktoriserad Bilskrotare av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Beställ hämtning av din skrotbil.

Vi kontaktar alltid dig innan för exakt fraktkostnad.
Just nu hämtar vi bilar GRATIS i vårt närområde, om bilen är komplett och rullar på hjulen.