Köpvillkor och Garantier

Returregler
Garanti gäller inom 30 dagar med uppvisat kvitto för motorer, växellådor och kardanaxlar
och inom 14 dagar för övriga delar. Funktionsgarantin omfattar endast delar från vårt
lager.
Från självplock tar vi ej emot returer.
OBS! Delen skall vara fackmannamässigt monterad för att garantin skall gälla.
Medföljande komponenter vid köp av motor eller liknande vara, exempelvis bränsleförsörjning, koppling, tändsystem, avgasrening, grenrör etc. omfattas ej av bytesrätten. Kundens monterings och demonteringskostnader ersättes ej inte heller resekostnader som eventuellt fel åsamkat.
Ångerrätt
Ångrar du ditt köp måste du kontakta oss via brev eller mail inom 14 dagar från leveransdatum.
Utövande av ångerrätten kräver att varan är i väsentligen oförändrat skick.
Isärtagna eller på annat sätt bearbetade varor samt delar under 200 kr återtas ej. Elektronikprodukter återtages ej.
Ångerrätt gäller inte för en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.
Varan måste lösas ut innan retur, annars debiteras frakten + returfrakten samt en hanteringskostnad
på 10% av detaljpriset (dock lägst 200 kr).
Retur av varor
Innan varan skickas i retur ska du som kund kontakta oss via brev, mail eller telefon. Vid samtliga returer måste kopia på följesedel, faktura eller kontantnota bifogas, även vår retursedel måste vara ifylld och bifogad.
För returer som saknar dokumentation ansvarar Björklinge Bildemontering AB
för i 5 arbetsdagar, därefter kan inte avsändaren göra ersättingsanspråk för returnerad vara. Varan ska lämnas eller skickas till oss.
När en vara returneras till oss får du som kund bekosta en eventuell
returavgift samt returfrakt.
För garantiärenden eller av oss fellevererade varor står vi för frakten.
Varan skall återsändas med samma fraktsätt som vid leverans från oss. INTE MOT LÖSEN.
Returen är godkänd först när vi kontrollerat varan. Senast 30 dagar från det att Björklinge Bildemontering
AB tagit emot den returnerade varan ska vi ha återbetalat priset för vara exklusive
eventuell returavgift och transportkostnad.
Transportskador
Synliga fel på emballaget/varan skall omgående anmälas till utlämnaren.
Vid skadat gods ska du som kund anmäla det till transportören.
Emballage måste sparas och finnas tillgänglig för besiktning av transportören,
annars godtas inte reklamation av transportskada.
Björklinge Bildemontering AB tar inte på sig ansvar för transportskador utan alla transportskador
regleras av respektive transportföretag.
Ej utlöst gods
För outlösta paket debiteras frakten + returfrakten och en hanteringskostnad (20 % av detaljpriset)